AU logo

Algoritmer og Datastrukturer

Multiple-choice opgaver

Disse websider indeholder online multiple-choice opgaver der relaterer sig til kurserne Algoritmer og Datastrukturer 1 og Algoritmer og Datastrukturer 2. Opgaverne kan med fordel inddrages i øvelserne om de forskellige temaer og som repetition. Mange af opgaverne er tidligere eksamensopgaver fra Algoritmer og Datastrukturer 1, eller omskrivninger heraf. Denne side er under udvikling, så større og mindre fejl kan forekomme. Kommentarer og rettelser sendes til rav@cs.au.dk.

Indtast token for at åbne en quiz:

Vælg en kategori:

Log ind (for instruktorer)